Hej  🙂

Jeg hedder Maja

Jeg er 43 år.

Jeg bor i Spørring  nord for Århus.

Jeg har 2 drenge på 12 og 15 år.

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2001 og har arbejdet som ergoterapeut lige siden, dvs i snart 18år.

Jeg har i mit arbejde, i stigende grad, forsøgt at finde ind til mennesket bag symptomer og sygdom, fordi sygdom og lidelse ofte kommer til at fylde så uforholdsvis meget i et menneskes liv, at det skygger for menneskets naturlige livsudfoldelse. Det er derfor altafgørende for mig at mennesker mødes som dem, de dybest set er og finder plads og frihed til at være og handle i verden som dem, de er.

I mit nuværende arbejde på et korttidsafsnit, ser jeg hver dag mennesker, der er ramt af chok eller er i krise, efter pludselige forandringer i deres liv, er røget ud af sig selv og derved har mistet fodfæstet i deres liv. De kan have svært ved at se vejen frem og kan føle sig handlingslammede i deres liv.

Jeg ser et behov for interventioner, ikke kun på rehabiliteringsområdet, men i bredere forstånd, hvor man med kærlighed og lethed, hjælper mennesker med at få forløst chok og traumer, eller finder vej i og ud af kriser, hvor støtte gives til at finde kræfter, så det at være i livet ikke bliver til bare overlevelse eller en kamp men til en fri tilstedeværelse og handlen i at følge de veje, som føles naturlige for den enkelte. 

Dette var min motivation for først at have startet på Psykoterapeutuddannelsen, hvor jeg nu er på 4.år og sideløbende med den have taget Chok Release uddannelsen, som jeg færdiggjorde i januar i år 2018.

 

Jeg er kontinuerligt i udvikling ift mine kompetencer på området, ved uddannelse, kurser, egenterapi og supervision.

 

Mit Curriculum Vitae.

Uddannelser.

Jan. 2018. Uddannet Chok Release Master ved psykoterapeut Nadia Ferhat.

2015 - . Igangværende. 4årige Psykoterapeut uddannelse ved ID Academy i Silkeborg (pt. 3.år).

2014. Diplomuddannelse i 1)Rehabilitering, 2)Sundhedsfremme og forebyggelse - ved VIA University College Århus.

2013. Diplomuddannelse. Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik. Erhvervet hjerneskade - ved University College Lillebælt.

Jun. 2001. Uddannet ergoterapeut ved Ergo- og Fysioterapeutskolen i Århus.

 

Workshops/ Kurser.

2017. 1 dags workshop i EMDR(metode til forløsning af chok) - ved psykoterapeut Dorthe Trønninge.

2017. 1 dags workshop i årsager til sygdom og metamedicin (konfliktchok og sygdom) - ved psykoterapeut Dorthe Trønninge.

2016. Dagskursus. Pårørendesamarbejde - rette hjælp til rette tid på rette sted - ved psykolog Rita Andersen på Hammel Neurocenter.

2015. 3-dages kursus i klinisk smertehåndtering - ved magister i fysioterapi og Ph.d. i medicin fysioterapeut, Bjarne Rittig-Rasmussen.

2014-15. Efteruddannelsesforløb i neuropædagogik - ved neuropsykolog Jens Erik Ries og specialeansvarlig ved Hammel Neurocenter Rikke Kjær Jensen.

2013-2014. Lær psykoterapeutiske værktøjer - ved Psykoterapeut MPF Ilse Sand. 50timer. 

 

 

Erfaring.

2001- nu. Distrikstergoterapeut(udekørende) og siden ergoterapeut på døgnrehabiliterings afsnit.